SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker


BIOGRAFIJE ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA


1. Branislav Čurić, diplomirani ekonomista, na funkciju generalnog direktora kompanije Tigar a.d. imenovan je odlukom Nadzornog odbora, 20. juna 2016. godine. Paralelno sa ovim, obavlja i poslove izvršnog direktora za komercijalu i marketing.

Od samog početka svog radnog angažovanja u Tigru 1998. godine bio je u službi prodaje. Na mesto izvršnog direktora za komercijalu i marketing postavljen je 2014, a funkciju zamenika generalnog direktora obavljao je od 2015. godine.


2. Biljana Bogdanović, diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta, na funkciju izvršnog direktora za podršku poslovnim aktivnostima imenovana je 2016.

U Tigru je od 2005. godine. Tokom svog radnog angažovanja obavljala je poslove saradnika na raspodeli u okviru Službe raspodele, a od aprila 2013. godine je bila angažovana na poslovima rukovodioca Službe raspodele. Od februara 2015. godine obavljala je poslove direktora Kadrovske funkcije.


3. Gorica Stanković, diplomirani ekonomista, na funkciju Izvršnog direktora za finansije i računovodstvo imenovana je 2015.godine.

U Tigru je počela da radi 1986.godine. Od samog početka bila je u Finansijskoj službi. Rukovodilac službe deviznog poslovanja postala je 2000.godine. Pomoćnik direktora finansijske funkcije od 2007.godine.Ove poslove je obavljala do 2012.godine kada postaje Direktor finasijske funkcije i iste godine Izršni direktor za finansije.


4. Nataša Pop-Krstić, diplomirani menadžer internacionalnog biznisa, na funkciju Izvršnog direktora za korporativno upravljanje imenovana je 2016.godine.

U Tigru je počela da radi 2001.godine.Radila je u Tigar Inconu i u funkciji podrške korporativnom upravljanju kao saradnik za budžet. Direktor za koordinaciju poslovnog sistema postala je 2013.godine. Direktor funkcije za podršku korporativnom upravljanju od 2014. Šef kabineta postaje 2016.godine.


5. Zoran Mančić, profesor mašinstva, na funkciju Izvršnog direktora za proizvodne procese, razvoj i investicije imenovan je 2015.godine.

Od samog početka svog radnog angažovanja u Tigru 1988. godine bio je u Sektoru inženjeringa. Nakon funkcije Direktor Sektora inženjeringa i održavanja, 2013.godine je imenovan za Direktora Fabrike obuće.
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
INTERNET PRODAJA
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015