SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker


BIOGRAFIJE ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA


1. Vladimir Ilić, diplomirani pravnik, na funkciju generalnog direktora kompanije Tigar a.d. imenovan je odlukom Nadzornog odbora 08.08.2017. godine. Paralelno sa ovim, obavlja i poslove izvršnog direktora za komercijalu i marketing.

U svom dosadašnjem radu obavljao je funkciju Državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; tri godine je obavljao dužnost direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, a ima i desetogodišnje radno iskustvo pravnika u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu - odeljenje Lazarevac. Aktivno je učestvovao u radu u radnim grupama pri resornom ministarstvu u delu socijalne zaštite i unapređenja zakona iz ove oblasti.


2. Marija Milentijević, dipl. politikolog, na funkciju izvršnog direktora za podršku poslovnim aktivnostima imenovana je 16. marta 2018. godine.

Diplomirani politikolog za međunarodne poslove fakulteta političkih nauka u Beogradu i master komunikolog fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Poslove šefa kabineta generalnog direktora kompanije Tigar a.d. obavlja od 01. septembra 2017. godine. U svom dosadašnjem radu obavljala je poslove menadžera za odnose sa javnošću u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu u kome je stekla višegodišnje radno iskustvo. Bila je angažovana na poslovima koordinacije i organizacije poslova u Kabinetu Državnog sekretara u Ministratvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja tokom 2017. godine.


3. Gorica Stanković, diplomirani ekonomista, na funkciju Izvršnog direktora za finansije i računovodstvo imenovana je 2015.godine.

U Tigru je počela da radi 1986.godine. Od samog početka bila je u Finansijskoj službi. Rukovodilac službe deviznog poslovanja postala je 2000.godine. Pomoćnik direktora finansijske funkcije od 2007.godine.Ove poslove je obavljala do 2012.godine kada postaje Direktor finasijske funkcije i iste godine Izršni direktor za finansije.


4. Saša Marković, dipl. pravnik, na funkciju izvršnog direktora za korporativno upravljanje imenovan je 16. marta 2018. godine.

Po zanimanju je diplomirani pravnik sa dugogodišnjim, počev od 1989. godine, radnim iskustvom u privredi, kako na poslovima iz svoje struke, tako i na rukovodećim poslovima u proizvodnom, uslužnom i trgovačkom sektoru. Bio je vlasnik preduzetničke agencije koja se bavila konsultantskim aktivnostima a u poslednjih godinu dana bio je zaposlen je u Gradskom centru za socijalni rad Beograd u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.


5. Zoran Mančić, profesor mašinstva, na funkciju Izvršnog direktora za proizvodne procese, razvoj i investicije imenovan je 2015.godine.

Od samog početka svog radnog angažovanja u Tigru 1988. godine bio je u Sektoru inženjeringa. Nakon funkcije Direktor Sektora inženjeringa i održavanja, 2013.godine je imenovan za Direktora Fabrike obuće.
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015