SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker
V I Z I J A
Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.
M I S I J A
Stvaranje sistema vrednosti kroz proaktivnu razmenu sa okruženjem u cilju zadovoljenja svih zainteresovanih strana, afirmacije principa održivog razvoja, kao i poboljšanja kvaliteta života svojih pripadnika i uvećanja bogatstva kompanije.


nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015