SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

TIGAR INTER RISK
Društvo za posredovanje u osiguranju "TIGAR INTER RISK" D.O.O PIROT počelo je sa radom 01.12.2005.godine i deo je Korporacije "Tigar".
Delatnost društva je posredovanje po svim vrstama osiguranja.

"TIGAR INTER RISK" je sklopio ugovore o posredovanju sa sledećim osiguravajućim kućama:
- "DUNAV OSIGURANJE" A.D. BEOGRAD
- "DDOR NOVI SAD" N.SAD
- "DELTA OSIGURANJE" A.D. BEOGRAD
- "WIENER STADTISCHE" A.D. BEOGRAD

KONTAKT
direktor entiteta Dragan Pejčić, dipl.ecc.
tel: 010- 304 807
e-mail: osiguranje@tigar.com, interrisk@tigar.com
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015