SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

TIGAR OBEZBEĐENJE
Tigar Obezbeđenje d.o.o je jedno od najmlađih preduzeća u okviru Korporacije Tigar. Počelo je sa radom 1.1.2003 godine a nastalo je izdvajanjem iz Tigra a.d. Specijalizovano je za pružanje usluga u oblasti fizičkog obezbeđenja, zaštite od požara, bezbednosti i zdravlje na radu, alarm - monitoringa i mobilnog obezbeđenja.

Posebne funkcionalne celine predstavlja Kontrolno operativni centar i timovi za hitne intervencije, koji su angažovani 24 časa, svih dana u godini, Jedinica za obezbeđenje i Vatrogasna jedinica.

Vlasnik je standarda SRPS A.L2.002 : 2008 za sve usluge obezbeđenja i zaštite koje preduzeće pruža.

Tigar je uvek vodio računa o bezbednosti svoje imovine i zaposlenih i stalno je ulagao u ovu oblast. Tigar Obezbeđenje danas je moderno preduzeće sa savremenom opremom, stručnim i iskusnim kadrovima za obavljanje poslova u oblasti zaštite od požara i fizičkog obezbeđenja. Pored obavljanja poslova za potrebe Korporacije, Tigar Obezbeđenje pruža usluge i drugim preduzećima, ustanovama i privatnim licima.


Delatnost

1. U oblasti fizičkog obezbeđenja u kontrolno operativnom centru
- Menadžment iz kontrolnog centra obezbeđenjem stacioniranih objekata
- Menadžment iz kontrolnog centra patrolnim timovima

2. U oblasti tehničke zaštite
- Protivpožarna zaštita
- Video obezbeđenje
- Kontrola pristupa i izlaska
- Mehanička zaštita

3. U oblasti fizičkog obezbeđenja
- Fizička zaštita objekta
- Fizička zaštita lica
- Fizička zaštita javnih skupova

4. U oblasti zaštite od požara
- Vatrogasno dežurstvo i gašenje požara
- Obezbeđivanje radova zavarivanja, rezanja i radova sa otvorenim plamenom,
- Stručni poslovi u oblasti zaštite od požara
- Obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
- Servisiranje i ispitivanje opreme za gašenje požara
- Kontrola i punjenje svih tipova i veličina aparata za gašenje požara
- Hidraulično ispitivanje sudova aparata i sudova pod pritiskom
- Merenje pritiska i protoka vode u hidrantima i izdavanje atesta
- Ispitivanje creva za gašenje požara
- Praćenje i kontrola sistema protiv požarne zaštite

KONTAKT
Stanković Dejan
Direktor Tigar Obezbeđenja

Tel. 010 30 42 85
Fax 010 31 31 41
E-mail: dejan.stankovic@tigar.com
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015