SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

TIGAR POSLOVNI SERVIS
"Tigar Poslovni servis" je zavisno preduzeće u sastavu kompanije Tigar a.d, koje se bavi organizacijom transporta, distribucijom robe u međunarodnom i domaćem saobraćaju, kao i prevozom robe u lokalu.


Istovar i utovar robe, održavanje vozila i pranje ulica i staza specijalnim cisternama, takođe su neke od usluga koje pruža ovo preduzeće.


Povoljne cene, značajna transportna sposobnost, niski troškovi na prevoznom putu, visok stepen bezbednosti (CMR osiguranje), brzo i tačno prenošenje podataka u svim karikama, dugogodišnje iskustvo i dobro poznavanje tržišta predstavljaju osnovne principe u radu Tigar Poslovnog servisa.


KONTAKT

direktor entiteta: Predrag Pančić,dipl.ing.
tel. 010 / 306 140
e-mail: predrag.pancic@tigar.com
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015