SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TIGAR meni
PROIZVODNI ENTITETI
PRODAJA
PROMO SPOT
Maniera Lux
   Korporacija / Nadzorni odbor  

BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA


Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d je u sledećem sastavu:

NEBOJŠA PETROVIĆ, predsednik Nadzornog odbora Tigar a.d.

Od 1989. na Mašinskom fakultetu u Beogradu aktivno učestvuje u organizaciji i izvođenju nastave na svim nivoima studija. Zvanje vanrednog profesora stekao je 2012. Duži niz godina biran je za predavača i na Višoj tehničkoj školi u Zemunu.
U periodu od 1999. do 2001. godine, kao pomoćnik ministra, rukovodio je sektorom za vazdušni saobraćaj u okviru Saveznog ministarstva za saobraćaj.
Učestvovao je u istraživanjima i radu u okviru različitih projekata, koji su realizovani za potrebe privrede. Autor je više od 80 naučnih, stručnih radova i publikacija. Rukovodi Centrom za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu i član je Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stručno se usavršavao u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.GORDANA LAZAREVIĆ

Diplomirani ekonomista i magistar ekonomskih nauka, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javnih finansija. Bavila se planiranjem i kreiranjem finansijske regulative, upravljanjem dugovima, saradnjom sa međunarodnim finansijskim institucijama i Evropskom unijom. Bila je ekonomski savetnik za pregovore sa Pariskim i Londonskim klubom poverilaca. Učestvovala je u pregovorima o zajmovima različitih međunarodnih institucija i reprogramiranju dugova velikih javnih preduzeća, kao i u realizaciji više projekata Svetske banke. Kao pomoćnik ministra finansija u Vladi Republike Srbije vodila je poslove koordinisanja međunarodne razvojne pomoći i podsticanja direktnih stranih investicija.
Danas je individualni konsultant na različitim poslovima u zemlji i inostranstvu. Bavi se publicistikom i prevodilačkim radom.IGOR MARKIČEVIĆ

Od 2010. godine je partner u konsultantskoj kući Markičević & Lakić, čija su delatnost finansijske i upravljačke usluge. Odgovoran je za poslove upravljanja svim aspektima planiranja i strategije, odnose sa investitorima, M&A i finansijsko savetovanje, kao i za konsalting u rukovođenju.
Bio je član upravnih odbora preduzeća Energomontaža Inc, Beograd i konsultantske kuće FIMA Financial Advisory Services i predsednik Upravnog odbora brokersko-dilerskog društva Fima International.
Radio je kao analitičar, finansijski savetnik i kao šef Sektora za istraživanja i analizu u Fima International.ALEKSANDAR ĐURKOVIĆ

Advokat iz Beograda, rođen je 19.07.1981.
Oblast rada: Opšte građansko i privredno pravo, Krivično pravo
Pored usluga logistike u navedenim oblastima u nastupu pred sudovima i drugim državnim organima ili trećim licima, imenovani ima obimno iskustvo u zastupanju klijenata prilikom pregovora za zaključenje ugovora iz široke oblasti prava i poslovne delatnosti, a učesnik je i u pripremi predloga zakonskih propisa. Član je Advokatskih komora Srbije i Beograda.ALEKSANDAR RADOJEVIĆ

Aleksandar Radojević je rođen 1965. godine.
Po obrazovanju je doktor medicine, specijalista za plućne bolesti. U svojoj karijeri uspešno je rukovodio i privatnim firmama za spoljnu i unutrašnju trgovinu (1990-1999) a od 1994. godine je zaposlen u bolnici zdravstvenog centra Čačak na odeljenju za plućne bolesti i tuberkulozu.
Pored radnog angažovanja, predloženi kandidat je aktivan i u strukovnim udruženjima a u dva saziva je i poslanik u Republičkom parlamentu.nazad na vrh
TIGAR meni
Beogradska berza TIGR
Kvote, informacije, grafikoni

Datum: 15. septembar 2014.
Cena: 65 din.
Obim: 19.145
TIGAR AD
Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2014. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2014. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2013. godine
Informator o izdavaocu za period januar-decembar 2013. godine
SKUPŠTINA AKCIONARA
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Tigar Pirot
Informacija od bitnog značaja o održanoj sednici Skupštine akcionara 2014.
Skupština akcionara 2014.
V E S T I

UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE
DONACIJA GUMENIH ČIZAMA NAJUGROŽENIJIM PODRUČJIMA
(c)Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2006