SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA


Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d je u sledećem sastavu:

NEBOJŠA PETROVIĆ, predsednik Nadzornog odbora Tigar a.d.

Rođen 06.11.1961.
Od 1989. na Mašinskom fakultetu u Beogradu aktivno učestvuje u organizaciji i izvođenju nastave na svim nivoima studija. Zvanje vanrednog profesora stekao je 2012. Duži niz godina biran je za predavača i na Višoj tehničkoj školi u Zemunu.
U periodu od 1999. do 2001. godine, kao pomoćnik ministra, rukovodio je sektorom za vazdušni saobraćaj u okviru Saveznog ministarstva za saobraćaj.
Učestvovao je u istraživanjima i radu u okviru različitih projekata, koji su realizovani za potrebe privrede. Autor je više od 80 naučnih, stručnih radova i publikacija. Rukovodi Centrom za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu i član je Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stručno se usavršavao u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.ALEKSANDAR ĐURKOVIĆ

Advokat iz Beograda, rođen je 19.07.1981.
Oblast rada: Opšte građansko i privredno pravo, Krivično pravo
Pored usluga logistike u navedenim oblastima u nastupu pred sudovima i drugim državnim organima ili trećim licima, imenovani ima obimno iskustvo u zastupanju klijenata prilikom pregovora za zaključenje ugovora iz široke oblasti prava i poslovne delatnosti, a učesnik je i u pripremi predloga zakonskih propisa. Član je Advokatskih komora Srbije i Beograda.ALEKSANDAR RADOJEVIĆ

Aleksandar Radojević je rođen 1965. godine.
Po obrazovanju je doktor medicine, specijalista za plućne bolesti. U svojoj karijeri uspešno je rukovodio i privatnim firmama za spoljnu i unutrašnju trgovinu (1990-1999) a od 1994. godine je zaposlen u bolnici zdravstvenog centra Čačak na odeljenju za plućne bolesti i tuberkulozu.
Pored radnog angažovanja, predloženi kandidat je aktivan i u strukovnim udruženjima a u dva saziva je i poslanik u Republičkom parlamentu.BOGDAN POPARA

Rođen 27.08.1974. godine.
Po struci diplomirani inženjer mašinstva, kasnije se usavršavao do sticanja zvanja magistra i doktora nauka u oblasti internacionalnog biznisa. U svojoj karijeri bio posvećen pre svega naučnom radu, kao asistent, a kasnije i profesor fakulteta, a ima iskustvo i na poslovima u oblasti privrednih i osiguravajućih društava.
Trenutno radi kao redovni profesor Fakulteta za strateški i operativni menadžment u Beogradu.MILUTIN RADENKOVIĆ

Milutin Radenković iz Beograda, rođen 04.01.1955. godine, vlasnik i direktor Privrednog društva Nikomms doo Beograd. Po zanimanju ekonomista sa iskustvom u vođenju poslova na izgradnj i prodaji stambeno-poslovnih objekata i na poslovima trgovinskog zastupništva u zemlji i inostranstvu.
Kooptiran je u sastav Nadzornog odbora sa mandatom do prve naredne sednice Skupštine.nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
INTERNET PRODAJA
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015