SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TIGAR meni
PROIZVODNI ENTITETI
PRODAJA
PROMO SPOT
Maniera Lux
   Korporacija / Nadzorni odbor  

BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA


Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d izabran je na sednici Skupštine akcionara, juna 2013. godine.


VALENTINA IVANIŠ, predsednik Nadzornog odbora Tigar a.d.

Po obrazovanju je diplomirani ekonomista - menadžer u bankarstvu, sa zvanjem mastera u odnosima sa javnošću i komunikacijama.
Pomoćnik je direktora Uprave za trezor, u okviru Ministarstva finansija, gde je nadležna za poslove planiranja i organizacije rada Uprave, iniciranje propisa u oblasti rada Trezora i njihovu primenu, za predlog budžeta i izveštaje iz budžetskog sistema, kao i za komunikaciju sa resornim ministarstvom.
U okviru dosadašnje profesionalne karijere specijalizovala se za poslove u oblasti finansija i računovodstva, za kreiranje, razvoju i kontrolu procesa u ovim segmentima. Radila je kao direktorka finansija Triglav Kopaonik Osiguranja, Sterlinga d.o.o i Delta Đenerali Osiguranja i kao pomoćnik direktora u kompaniji Japan Tobacco International.
Pohađala je brojne trening programe u zemlji i inostranstvu. Govori nemački i engleski jezik.GORDANA LAZAREVIĆ

Diplomirani ekonomista i magistar ekonomskih nauka, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javnih finansija. Bavila se planiranjem i kreiranjem finansijske regulative, upravljanjem dugovima, saradnjom sa međunarodnim finansijskim institucijama i Evropskom unijom. Bila je ekonomski savetnik za pregovore sa Pariskim i Londonskim klubom poverilaca. Učestvovala je u pregovorima o zajmovima različitih međunarodnih institucija i reprogramiranju dugova velikih javnih preduzeća, kao i u realizaciji više projekata Svetske banke. Kao pomoćnik ministra finansija u Vladi Republike Srbije vodila je poslove koordinisanja međunarodne razvojne pomoći i podsticanja direktnih stranih investicija.
Danas je individualni konsultant na različitim poslovima u zemlji i inostranstvu. Bavi se publicistikom i prevodilačkim radom.NEBOJŠA PETROVIĆ

Od 1989. na Mašinskom fakultetu u Beogradu aktivno učestvuje u organizaciji i izvođenju nastave na svim nivoima studija. Zvanje vanrednog profesora stekao je 2012. Duži niz godina biran je za predavača i na Višoj tehničkoj školi u Zemunu.
U periodu od 1999. do 2001. godine, kao pomoćnik ministra, rukovodio je sektorom za vazdušni saobraćaj u okviru Saveznog ministarstva za saobraćaj.
Učestvovao je u istraživanjima i radu u okviru različitih projekata, koji su realizovani za potrebe privrede. Autor je više od 80 naučnih, stručnih radova i publikacija. Rukovodi Centrom za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu i član je Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Stručno se usavršavao u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.IGOR MARKIČEVIĆ

Od 2010. godine je partner u konsultantskoj kući Markičević & Lakić, čija su delatnost finansijske i upravljačke usluge. Odgovoran je za poslove upravljanja svim aspektima planiranja i strategije, odnose sa investitorima, M&A i finansijsko savetovanje, kao i za konsalting u rukovođenju.
Bio je član upravnih odbora preduzeća Energomontaža Inc, Beograd i konsultantske kuće FIMA Financial Advisory Services i predsednik Upravnog odbora brokersko-dilerskog društva Fima International.
Radio je kao analitičar, finansijski savetnik i kao šef Sektora za istraživanja i analizu u Fima International.MILUN TRIVUNAC

Diplomirao je na Anglo - američkom koledžu u Pragu, a magistrirao na Rochester Institutu za tehnologiju u Sjedinjenim Američkim Državama.
Profesionalnu karijeru započeo je kao konsultant u kući Deloitte. Vodio je Odeljenje za korporativne finansije Erste banke i bio portfolio menadžer u društvima AC broker i Ilirika.
Poseduje značajno iskustvo u oblasti savetodavnih usluga pri kupovini, prodaji i privatizaciji preduzeća, kao i izradi due dilligence izveštaja i proceni vrednosti kapitala preduzeća.
Od 2010. godine u Ministarstvu finansija i Agenciji za privatizaciju obavlja poslove direktora i ministra i nadležan je za koordinaciju aktivnosti i saradnju sa ministarstvom.
Govori engleski, francuski i češki jezik.nazad na vrh
TIGAR meni
Beogradska berza TIGR
Kvote, informacije, grafikoni

Datum: 16.4.2014.
Vreme: 10:00:00
Cena: 63 din.
Obim: 30
TIGAR AD
Informator o izdavaocu za period januar-decembar 2013. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2013. godine
Korigovani izveštaj o poslovanju za 2012. godinu
Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2013. godine
SKUPŠTINA AKCIONARA
Informacija od bitnog značaja o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 2014.
V E S T I

ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA TIGRA AD
USVOJEN DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TIGRA AD
(c)Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2006