SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA


Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d je u sledećem sastavu:

1. Dragan Todorović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Dragana Todorović je iz Pirota, rođen 12.10.1969. godine. Po struci diplomirani pravnik sa iskustvom u radu u državnim organima (Republički fond zdravstvenog osiguranja). U periodu 2001. do 2016. godine biran je u četiri saziva za narodnog poslanika Skupštine Republike Srbije. 2016. godine imenovan je za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.


2. Dejan Jovešić, posebni savetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Dejan Jovešić je iz Novog Sada, rođen 30.05.1978.godine. Po struci master diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Na početku karijere obavljao je komercijalno marketinške poslove u privredi. Od 2014. godine obavlja poslove posebnog savetnika u Ministarstvu za rad, zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja.


3. Jelena Bečanović, zamenik šefa Kabineta Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Jelena Bečanović je iz Beograda, rođena 31.03.1976. godine. Po struci ekonomista sa stručnim obukama u raznim oblastima koje se tiču rada državnih organa. Ima i dugogodišnje iskustvo na administrativnim i marketinškim poslovima u privrednim društvima i marketinškim agencijama. Od 2014. godine radi u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, najpre kao saradnik u Kabinetu , a sada obavlja poslove zamenika šefa Kabineta.


4. Milutin Radenković, vasnik i direktor Nikomms d.o.o. Beograd Milutin Radenković je iz Beograda, rođen 04.01.1955. godine, vlasnik i direktor Privrednog društva Nikomms d.o.o. Beograd. Po zanimanju ekonomista, sa iskustvom u vođenju poslova na izgradnj i prodaji stambeno-poslovnih objekata i na poslovima trgovinskog zastupništva u zemlji i inostranstvu.


nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
INTERNET PRODAJA
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015