SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TIGAR meni
PROIZVODNI ENTITETI
PRODAJA
PROMO SPOT
Maniera Lux
   Korporacija / Nadzorni odbor  

BIOGRAFIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA


Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d je u sledećem sastavu:

NEBOJŠA PETROVIĆ, predsednik Nadzornog odbora Tigar a.d.

Rođen 06.11.1961.
Od 1989. na Mašinskom fakultetu u Beogradu aktivno učestvuje u organizaciji i izvođenju nastave na svim nivoima studija. Zvanje vanrednog profesora stekao je 2012. Duži niz godina biran je za predavača i na Višoj tehničkoj školi u Zemunu.
U periodu od 1999. do 2001. godine, kao pomoćnik ministra, rukovodio je sektorom za vazdušni saobraćaj u okviru Saveznog ministarstva za saobraćaj.
Učestvovao je u istraživanjima i radu u okviru različitih projekata, koji su realizovani za potrebe privrede. Autor je više od 80 naučnih, stručnih radova i publikacija. Rukovodi Centrom za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu i član je Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stručno se usavršavao u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.ALEKSANDAR ĐURKOVIĆ

Advokat iz Beograda, rođen je 19.07.1981.
Oblast rada: Opšte građansko i privredno pravo, Krivično pravo
Pored usluga logistike u navedenim oblastima u nastupu pred sudovima i drugim državnim organima ili trećim licima, imenovani ima obimno iskustvo u zastupanju klijenata prilikom pregovora za zaključenje ugovora iz široke oblasti prava i poslovne delatnosti, a učesnik je i u pripremi predloga zakonskih propisa. Član je Advokatskih komora Srbije i Beograda.ALEKSANDAR RADOJEVIĆ

Aleksandar Radojević je rođen 1965. godine.
Po obrazovanju je doktor medicine, specijalista za plućne bolesti. U svojoj karijeri uspešno je rukovodio i privatnim firmama za spoljnu i unutrašnju trgovinu (1990-1999) a od 1994. godine je zaposlen u bolnici zdravstvenog centra Čačak na odeljenju za plućne bolesti i tuberkulozu.
Pored radnog angažovanja, predloženi kandidat je aktivan i u strukovnim udruženjima a u dva saziva je i poslanik u Republičkom parlamentu.BOGDAN POPARA

Rođen 27.08.1974. godine.
Po struci diplomirani inženjer mašinstva, kasnije se usavršavao do sticanja zvanja magistra i doktora nauka u oblasti internacionalnog biznisa. U svojoj karijeri bio posvećen pre svega naučnom radu, kao asistent, a kasnije i profesor fakulteta, a ima iskustvo i na poslovima u oblasti privrednih i osiguravajućih društava.
Trenutno radi kao redovni profesor Fakulteta za strateški i operativni menadžment u Beogradu.NIKOLA RADENKOVIĆ

Nikola Radenković, iz Beograda, rođen 18.11.1982 godine direktor Preduzeća Nikomms d.o.o. Beograd.
Školovao se u zemlji i inostranstvu i poseduje diplomu IFAM BUSINESS School, Paris iz oblasti Međunarodnog menadžmenta i finansija.
Na početku svoje karijere obavljao je menadžerske poslove u bankarstvu a od 2008.godine nalazi se na funkciji direktora Privrednog društva.nazad na vrh
TIGAR meni
Beogradska berza TIGR
Kvote, informacije, grafikoni

Datum: 30.09.2015.
Cena: 95 din.
Obim: 1
TIGAR AD
Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2015. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2015. godine
Redovni izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2014. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2014. godine
Informator o izdavaocu za period januar-decembar 2014. godine
SKUPŠTINA AKCIONARA

Zapisnik sa ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Tigar Pirot

Informacija od bitnog značaja o ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara 2015.
V E S T I

SERTIFIKACIJA INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA U TIGAR OBUĆI
NACRTI UGOVORA O PRIPAJANJU
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
PROIZVODI KOMPANIJE TIGAR AD NA MEĐUNARODNOM SAJMU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
RESERTIFIKOVAN IMS SISTEM U TIGAR INCON-U
TIGAR OBUĆA JE DOBITNIK PRIZNANJA “ NAJBOLJE IZ SRBIJE 2014. GODINE”
PRAVOSNAŽNOST UPPR-a Tigra a.d.
USVOJEN UPPR ZA TIGAR A.D.
TIGAR INVESTIRA MILION EVRA U FABRIKU GUMENIH SMESA
POSLOVNI REZULTATI TIGRA BELEŽE POZITIVAN TREND
PRAVOSNAŽNOST UPPR-a TIGAR OBUĆE d.o.o.
Predsednik Srbije i ministar privrede u poseti Tigar Obući
TIGAR A.D. NA PUTU OPORAVKA
DONACIJA GUMENIH ČIZAMA UGROŽENIM PODRUČJIMA
USVOJEN UPPR za Tigar Obuću d.o.o.
IZJAVA GENERALNOG DIREKTORA
UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE
DONACIJA GUMENIH ČIZAMA NAJUGROŽENIJIM PODRUČJIMA
(c)Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2006