SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

NAŠI ZAPOSLENI
STRUKTURA ZAPOSLENIH
Korporacija Tigar u svojim entitetima zapošljava oko 1550 ljudi.
Od ovog broja, blizu šestine je sa završenim fakultetom. Najveći broj visokoobrazovanih kadrova čine ekonomisti, sa 32 odsto, zatim slede tehnolozi sa 14 odsto, elektroničari sa 7,6 odsto i mašinci sa 5,2 odsto. U skladu sa potrebama su i diplomirani pravnici, inženjeri zaštite životne sredine, hemičari, dizajneri i drugi.
PROFESIONALNI RAZVOJ
Čovek, njegovi kapaciteti, talenat, interesovanje, veštine i znanje, prioritetan je resurs Tigra. Svaki zaposleni kao najveći kapital nosi svoje veštine i znanja kojima se u Tigru posvećuje puna pažnja i nastoji da se podignu i unaprede. U skladu sa strateškim ciljevima Korporacije, planira se razvoj i karijera saradnika.

Intenzivne promene i rastući zahtevi tržišta od zaposlenih u Tigru zahtevaju profesionalizaciju i ekspertstvo u svim oblastima rada. Taj zajednički cilj Korporacije i zaposlenih postižemo ulaganjem u stručno i lično usavršavanje svakog pojedinca.

Godišnjim planovima obrazovanja i usavršavanja planiramo i realizujemo, u desetak obrazovnih kategorija, oko 1400 treninga, odnosno u proseku svako od zaposlenih godišnje pohađa neki vid obuke kroz razne forme funkcionalnog usavršavanja, učenja i usavršavanja jezika, poseta stručnim seminarima, sajmovima i slično.

AKTIVNOSTI BROJ POLAZNIKA
INTERNE OBUKE 1362
EKSTERNE OBUKE 56
UKUPAN BROJ POLAZNIKA 1418

STAROSNA STRUKTURA ZAPOSLENIH 21- 30 31- 40 41- 50 51- 65 Total
151 352 499 541 1.543

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH VSS VS Visoko kvalifikovani SSS Kvali-
fikovani
Polukvali-
fikovani
Nekvali-
fikovani
1.543 249 88 5 500 493 12 191

BRIGA O ZAPOSLENIMA
Korporacija Tigar kontinuirano prati potrebe svojih zaposlenih i reaguje na njih.

Zaposlenima je na raspolaganju tim stručnjaka osposobljenih za pružanje psiho-socijalne pomoći na radnom mestu, u porodici ili u prevazilaženju ličnih problema koji umanjuju optimalni doprinos zaposlenog.

U slučajevima potrebe za zdravstvenom negom i rehabilitacijom, Tigar omogućuje svojim zaposlenima da organizovano, preko medicine rada, pronađu potrebnu medicinsku negu ili otputuju na oporavak i rehabilitaciju u neku od naših banja.

Jedan od ključnih elemenata za poboljšanje standarda zaposlenih je obezbeđivanje stanova za zaposlene. Od 1964. na organizovan način, gradnjom najpre starog a potom i novog "Tigrovog naselja", podignuto je oko 1.200 stambenih jedinica.

PRAKSA
Naša Korporacija pruža mogućnost studentima da realizuju svoju stručnu praksu i steknu prvo iskustvo okruženi najsavremenijim tehnologijama i vođeni najkvalitetnijim stručnjacima. Kontinuirano i planski učestvujemo i u obrazovanju srednjoškolaca. Škole iz šireg okruženja šalju svoje učenike na praksu u Tigar. Za kvalitetan i osmišljen boravak svih "praktikanata" brinu se mentori, naši iskusni stručnjaci iz različitih organizacionih jedinica.
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015