SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

OSNOVNA KORPORACIJSKA AKTA

Osnivački akt Tigra a.d. uskladjen je sa Zakonom o privrednim društvima i usvojen na Skupštini akcionara koja je održana u junu 2012.godine.

Osnivački Akt Akcionarskog društva Tigar, Pirot

Izmene i dopune Statuta Tigra a.d. usvojene su na redovnoj Skupštini Društva održanoj 22.06.2016.godine.

Statut Akcionarskog društva Tigar, Pirot

Kodeks korporativnog upravljanja

nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015