SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
Tigar finansijski izvestaji


2016. godina

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu sa mišljenjem revizora
Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu (za statističke potrebe)
Godišnji dokument o objavljenim informacijama2015. godina

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa mišljenjem revizora
Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu (za statističke potrebe)
Godišnji dokument o objavljenim informacijama2014. godina

Redovni izveštaj o poslovanju za 2014. godinu
Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu (za statističke potrebe)2013. godina

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu2012. godina

Korigovani izveštaj o poslovanju za 2012. godinu
Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2012. i Izveštaj nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji 31. decembar 2012. i Izveštaj nezavisnog revizora
Upitnik o praksi korporativnog upravljanja
Godišnji dokument o objavljenim informacijama2011. godina

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2011. i Izveštaj nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji 31. decembar 2011. i Izveštaj nezavisnog revizora2010. godina

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2010. i Izveštaj nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji 31. decembar 2010. i Izveštaj nezavisnog revizora2009. godina

Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2009. i Izveštaj nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji 31. decembar 2009. i Izveštaj nezavisnog revizora2008. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2008. godine
Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2008. i Izveštaj nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji 31. decembar 2008. i Izveštaj nezavisnog revizora2007. godina

Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2007. i Izveštaj nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji 31. decembar 2007. i Izveštaj nezavisnog revizora
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2008. godinu

U skladu sa Zakonom o raeunovodstvu i reviziji Republike Srbije, elan 32 (Službeni glasnik Republike Srbije broj 46/06), obelodanjujemo finansijske izveštaje matienog preduzeaa i zavisnih preduzeaa u okviru korporacije TIGAR za 2008. godinu.


TIGAR a.d. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu (kons.)
TIGAR a.d. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu
TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2008. godine
TIGAR a.d. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine
TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR a.d. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za 2008. godinu
TIGAR a.d. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008. godinu
TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR a.d. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR a.d. Pirot - Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2008. godinu
TIGAR a.d. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu
TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine
TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu
TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu
TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine
TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu
TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu
TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine
TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu
TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu
TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine
TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu
TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu
TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine
TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu
TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu
TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine
TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu
TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu
TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine
TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu
TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu
TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu
TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinuFINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2007. godinu

TIGAR a.d. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu
TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu
TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu
TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu
TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu
TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinuFINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2006. godinu

TIGAR a.d. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu
TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu
TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu
TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu
TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu
TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinunazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015