SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

KVARTALNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Kvartalni finansijski izveštaji


2017. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2017. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2017. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2017. godine - korigovani -

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2017. godine2016. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2016. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2016. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2016. godine2015. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2015. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2015. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2015. godine2014. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2014. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2014. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2014. godine2013. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2013. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2013. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2013. godine2012. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2012. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2012. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2012. godine2011. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2011. godine

Izjava o šestomeseenom planu poslovanja za period jul-decembar 2011. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2011. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2011. godine2010. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2010. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2010. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2010. godine2009. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2009. godine

Izjava o šestomeseenom poslovanju Tigar a.d. Pirot

Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2009. godine2008. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar–septembar 2008. godine

Izjava o šestomeseenom planu poslovanja za period jul-decembar 2008. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar–jun 2008. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar–mart 2008. godine2007. godina

Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2007. godine

Izjava o planu za period jun-decembar 2007. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar–jun 2007. godine

Izjava o planu za period januar-jun 2007. godine

Izveštaj o poslovanju za period januar–mart 2007. godine
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015