SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA

na dan 31.03.2018.
Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija
1 REPUBLIKA SRBIJA
3,234,664
42.20
2 POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD
1,448,601
18.90
3 REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVAL. OSIG.
581,367
7.58
4 AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
429,429
5.60
5 NIKOMMS DOO BEOGRAD
385,203
5.03
6 OPŠTINA PIROT
245,432
3.20
7 KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE A.D.O.
215,487
2.81
8 PIO FOND RS
149,981
1.96
9 REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.
122,184
1.59
10 JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD
61,407
0.80
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015