SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker
Obaveštenje o prodaji uslužnih entiteta po UPPR-u
Oglas za prodaju uslužnih entiteta Tigar a.d. Pirot (Tigar Poslovni servis d.o.o., Tigar Ugostiteljstvo d.o.o. i Tigar Incon d.o.o, Pi Canal d.o.o. i Tigar Obezbeđenje) putem javnog nadmetanja je objavljen u dnevnom listu „Politika“ dana 06.10.2016. godine.

Javno nadmetanje za prodaju uslužnih entiteta Tigar Poslovni servis d.o.o., Tigar Ugostiteljstvo d.o.o. i Tigar Incon d.o.o. održano je dana 05.12.2016. godine, za Pi Canal d.o.o. 06.12.2016. godine, a za Tigar Obezbeđenje d.o.o. 07.12.2016. u sedištu matičnog Društva u Pirotu, ul. Nikole Pašića 213, Upravna zgrada, Velika sala, sa početkom u 12h.

Na oglas za prodaju ovih uslužnih entiteta nije bilo zainteresovanih lica za učešće.
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015