SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

AKTUELNO

IMENOVAN NOVI GENERALNI DIREKTOR TIGRA AD
PIROT, 10.08.2017.


Na sednici Nadzornog odbora Tigar a.d, održanoj 08.08.2017. godine, imenovan je novi generalni direktor kompanije.

Umesto dosadašnjeg generalnog direktora Branislava Čurića imenovan je Vladimir Ilić. Rad Branislava Čurića, u proteklih četrnaest meseci, obeležila je sprovedena konverziji duga u kapital državnih poverilaca shodno Zaključku Vlade Republike
Srbije od 13.09.2016.godine. Tom prilikom je došlo do rasterećenja Tigra a.d. starih dugova koji datiraju iz perioda pre 2013.godine, u iznosu od 2,2 milijarde dinara odnosno oko 17,8 miliona eura, što je od velikog značaja za kompaniju.

Branislav Čurić i dalje ostaje deo tima kompanije Tigar.

Novi generalni direktor Vladimir Ilić, po struci je diplomirani pravnik. U svom dosadašnjem radu obavljao je funkciju Državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; tri godine je obavljao dužnost direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, a ima i desetogodišnje radno iskustvo pravnika u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu - odeljenje Lazarevac. Aktivno je učestvovao u radu u radim grupama pri resornom ministarstvu u delu socijalne zaštite i unapređenja zakona iz ove oblasti.
[vrh]

ODRŽANA PONOVLJENA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA TIGRA A.D.
PIROT, 03.07.2017.


Kompanija Tigar a.d. održala je danas Ponovljenu Redovnu sednicu Skupštine akcionara, na kojoj su usvojeni finansijski izveštaji za 2016. godinu, izabran je nezavisni revizor za 2017. godinu,, razrešen je Nadzorni odbor zbog isteka četvorogodišnjeg mandata i imenovan je novi sastav Nadzornog odbora. Izmene Statuta kompanije Tigar zbog nedostatka kvoruma za ovu tačku nisu razmatrane .

Prema usvojenom finansijskom izveštaju Tigar grupa je u poslovnoj 2016. godini zabeležila, poslovni dobitak (EBIT) u iznosu od 92,9 miliona dinara.

Prema rečima generalnog direktora kompanije Tigar a.d. Branislava Čurića, najznačajniji pokazatelji poslovanja EBIT i EBITDA u 2016.godine pokazuju trend stabilizacije poslovanja ove kompanije. Ostvareni rezultat nije zanemariv imajući u vidu sa kakvim se izazovima Tigar suočava par godina unazad ali još uvek nedovoljan da bi se preveliki dugovi iz ranijih perioda vraćali predviđenom dinamikom i posle izvršene konverzije dela dugovanja.

Akcionarima je prezentovan finansijski izveštaj za 2016.godinu. Ono što predstavlja opterećujući faktor tekućeg poslovanja su obaveze iz ranijeg perioda koje značajno utiču na tekuću likvidnost.

Tigar a.d. je i tokom 2016.godine sprovodio niz aktivnosti iz UPPR-a u cilju ostvarivanja stabilnijeg poslovanja.
Ono što je bitno istaći u 2016.godini i u prvom kvartalu 2017.godine su i sprovedene konverzije duga u kapital na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 13.09.2016.godine.

U narednom periodu slede aktivnosti u delu izlaska na nova tržišta kao i iznalaženje novih rešenja u cilju rasterećenja Društva starih obaveza – rekao je Branislav Čurić, generalni direktor Tigra a.d.
[vrh]

NAJBOLJIM GIMNAZIJALCIMA URUCENA ZLATNA PERA
PIROT, 28.06.2017.


Tradicionalno na Vidovdan Tigar a.d. najboljim ucenicima pirotske Gimnazije urucuje zlatna pera za postignute rezultate u školskoj godini.

Školsko dvorište Gimnazije je i ovog 28. juna bilo prepuno mlade, nasmejane dece koja su došla da podrže svoje najbolje drugove iz razreda. Još jednom su daci Gimnazije osim znanja koje su stekli u ovoj školi pokazali i šta znaci kolegijalnost i humanost.

Tigar a.d. godinama unazad želi da stavi do znanja svim mladim ljudima Pirota da su upravo oni buducnost ovog grada ali i Tigra i da ce njihov doprinos biti od neprocenjive vrednosti jer bez kvalitetnih mladih ljudi nema napretka ni boljitka.

Tigar a.d. još jednom cestita svim svršenim maturantima i dacima srednjih škola na postignutim rezultatima.
[vrh]

TIGAR A.D. UČESTVUJE NA SAJMU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME PARTNER 2017.
PIROT, 23.06.2017.


Tigar AD će u periodu od 27.juna do 30. juna 2017.godine biti prisutan kao izlagač na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2017.g, na Beogradskom sajmu, u Hali IV.
Kompanija Tigar će predstaviti svoje proizvode specijalne namene za vojnu industriju.

Proizvodni asortiman gumene obuće takođe će biti izložen na ovom sajmu. Pored gumene obuće opšte namene posetioci će imati prilike da se upoznaju i sa gumenom obućom za specijalne namene.
[vrh]

USVOJEN GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2016.GODINU SA BILANSIMA ZA STATISTIČKE POTREBE
PIROT, 03.05.2017.


Nadzorni odbor Tigra a.d. usvojio Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu sa bilansima za statističke potrebe.

Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d., je na svojoj sednici održanoj 24. aprila, razmatrao i usvojio neoditovani Izveštaj o poslovanju za 2016.

Nakon usvojenih pojedinačnih rezultata Tigra a.d. Pirot i njegovih zavisnih društava, društvo je shodno zakonskoj obavezi uradilo i konsolidovane bilanse koji su i jedini uporedivi sa prethodnom godinom budući da je krajem trećeg kvartala 2015.godine došlo do statusne promene pripajanja tri proizvodne celine Tigru a.d.

Na konsolidovanom nivou iskazan je poslovni dobitak (EBIT) u periodu januar-decembar 2016. u iznosu od 92,8 miliona dinara dok je u istom periodu prethodne godine iskazan poslovni dobitak od 19,9 miliona dinara. Poslovni dobitak pre amortizacije i rezervisanja (EBITDA) iznosi 255,9 miliona dinara dok je prethodne godine zabeležen poslovni dobitak pre amortizacije i rezervisanja u iznosu od 213,2 miliona dinara.

Generalni direktor Tigra a.d. Pirot, Branislav Čurić ističe: „Konsolidovani poslovni prihodi su zabeležili rast u odnosu na prethodnu godinu za 6% zbog značajno promenjene strukture proizvodnog programa, pre svega u delu obuće u 2016.godini koja je pretežno bila namenjena izvoznom tržištu gde proizvodi imaju veću vrednost.

Tržišni položaj Tehničke gume je ugrožen što se ogleda u padu prodaje od 9% u odnosu na prethodnu godinu i kao posledica nedostatka tržišta i nedovoljne uposlenosti proizvodnih kapaciteta koji su namenjeni praćenju velikih privrednih sistema.

Kod Hemijskih proizvoda imamo povećanje prihoda od 21% u odnosu na 2015.godinu, što je rezultat plasmana lepila na inostrana tržišta“, navodi Branislav Čurić.

Potrebno je istaći da su zavisna društva: Poslovni servis d.o.o, Slobodna zona Pirot, Tigar Obezbeđenje d.o.o, Ugostiteljstvo d.o.o, Pi Kanal d.o.o., Inter Risk d.o.o i Tigra Trejd Banja Luka generisala dobit od 85,6 miliona dinara. U celoj grupi ostala su tri entiteta: Ti Car Trgovine d.o.o i Tigar Incon d.o.o, Tigar Partner d.o.o. koja su ostvarila negativne rezultate i pored aktivnosti koje su preduzimane tokom 2016.godine u cilju oporavka.

Konverzija duga u kapital koju je sprovela Republika Srbija preko svojih fondova i privrednih društava gde Republika Srbija ima udeo u kapitalu i smanjenje duga iz UPPR-a za oko 17,8 miliona eura jedan je od najznačajnijih događaja koji je obeležio 2016.godinu. Ono što ostaje kao veliki balast su i dalje značajni dugovi iz prethodnog perioda koji su sada nešto manji od 40 miliona eura nakon sprovedene konverzije. Tigar je pokazao da može da posluje ali vraćanje tako velike obaveze je vrlo teško i to značajno utiče na likvidnost koja je narušena. Ključ za prevazilaženje problema likvidnosti društvo vidi u rastu prodaje, kao i kroz otpis dela duga ostalih poverilaca.

„Najvažnije je da kvalitet naših proizvoda zadovoljava i najzahtevnija tržišta Evrope i Kanade. Uspeli smo da uspostavimo saradnju sa novim kupcima koji su u 2016.godini bili zastupljeni sa manjom količinom gumene obuće, ali poslovnu saradnju sa njima nastavljamo i u 2017.godini“, ističe Čurić.

Vlada Republike Srbije je u aprilu 2017. donela Zaključak kojim se pokreće inicijativa za privatizaciju Tigra a.d. Pirot i njegovih zavisnih društava.
[vrh]

TIGAR A.D. DONIRAO ČIZME SLUŽBI KUĆNE NEGE I LEČENJA
PIROT, 17.03.2017.


Predstavnici kompanije Tigar a.d. donirali su gumene čizme zaposlenima u Službi kućne nege i lečenja. S obzirom na to da njihov posao podrazumeva svakodnevni rad na terenu i usled nepovoljnih vremenskih prilika, gumene čizme koje ne propuštaju vodu biće od velike koristi radnicima ove službe.[vrh]

PODRŠKA KULTURNIM DEŠAVANJIMA U PIROTU
PIROT, 08.03.2017.


U skladu sa principima svog poslovanja, koje su naznačene u Smernicama u oblasti filantropije i ostalih davanja, kompanija Tigar a.d. podržava i pruža pomoć kulturnim dešavanjima u Pirotu.

Razvojem kulture i širenjem vidika svakog pojedinca postići ćemo bolje i humanije društvo u kojem živimo. Tigar a.d. ima dugogodišnju saradnju sa Narodnim pozorištem u Pirotu. Kreativnost ljudi koji žele da podele lepu misao i umetničko delo sa svojim sugrađanima treba podržati. Tako da je Tigar i u prvom kvartalu 2017. godine pomogao ovoj ustanovi kulture doniranjem recikliranih materijala za uređenja scenografije, kao i ustupanje i prevoza opreme neophodne za izvođenje pozorišnih predstava.

Tigar a.d. će i u budućnosti u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti sa odgovornim odnosom prema životnoj sredini i celokupnoj društvenoj zajednici.
[vrh]

PRELIMINARNI POSLOVNI REZULTATI TIGRA A.D. ZA 2016. GODINU
PIROT, 02.03.2017.


Na sednici Nadzornog odbora kompanije Tigar a.d. koja je održana 27.2.2017. razmatrani su preliminirani rezultati ove kompanije za 2016. godinu, prema podacima iz bilansa za statističke potrebe. Ukupna eksterna prodaja Tigrovog programa iz zemlje od početka godine je na nivou od 1,9 milijardi dinara, od čega je 70,70% ostvareno u izvozu i visa je za 6 % u odnosu na prethodnu godinu.

U 2016. godini matična kompanija beleži pozitivni poslovni rezultat (EBIT) od 44,8 miliona dinara. Pored Tigra AD, pozitivni EBIT su ostvarili Poslovni servis (19,7 miliona dinara), Ugostiteljstvo (4,1 miliona dinara), Obezbeđenje (22 miliona dinara), Inter Risk (75 hiljada dinara), Slobodna zona (65,8 miliona dinara) i Pi kanal (1,5 miliona dinara).

Negativni EBIT ostvarili su Ti Car Trgovine (-45 miliona dinara) i Tigar Incon (-14,8 miliona dinara).

Pozitivni EBITDA su ostvarili Tigar AD (183,3 miliona dinara), Poslovni servis (28,1 miliona dinara), Ugostiteljstvo (8,5 miliona dinara), Obezbeđenje (23,7 miliona dinara), Osiguranje (84 hiljade dinara), Slobodna zona (70 miliona dinara) i Pi kanal (2 miliona dinara).

Negativni EBITDA ostvarili su Ti Car Trgovine (-44,8 miliona dinara) i Tigar Incon (-9,6 miliona dinara).

Prema rečima generalnog direktora kompanije Tigar AD Branislava Čurića niz mera u cilju oporavka koje je kompanija preduzela i koje se sprovode u poslednje četiri godine evidentno pokazuju da Kompanija može pozitivno da posluje, međutim nivo ostvarenog rezultata nije dovoljan da se pokriju značajne obaveze koje datiraju iz perioda do 2012. godine.

- U periodu koji predstoji preduzimaće se aktivnosti u iznalaženju novih poslovnih aranžmana u cilju izmirivanja obaveza iz ranijih perioda, a koje su sadržane u UPPR-u – kaže Branislav Čurić.

Pored ovoga, na sednici Nadzornog odbora predstavljen je i usvojen izmenjeni Kodeks korporativnog upravljanja kompanije Tigar a.d.
[vrh]

KOMPANIJA TIGAR AD PRIKLJUČILA SE AKCIJI „MI PODRŽAVAMO DOJENJE“
PIROT, 25.01.2017.


Kompanija Tigar AD priključila se akciji pod nazivom „Mi podržavamo dojenje“. Cilj ove akcije je da se podigne svest u javnosti o prisutnosti majki koje doje i značaju dojenja za majke i decu. U prilog tome postavljeni su stikeri podrške na ulazna vrata Upravne zgrade Tigra AD, fabrike obuće i Bottege.

Akciju „Mi podržavamo dojenje“ pokrenuli su sajt Super beba i Facebook stranica Moja podrška dojenju – Tereza Kiš Miljković, koji godinama unazad podržavaju dojenje, a cilj je da se pokaže da li i koliko firme podržavaju dojenje među svojim zaposlenima.

Nakon ove akcije saradnja sa savetnicom za dojenje Terezom Miljković će se nastaviti, a zaposlene žene u Tigru AD biće u prilici da posete radionice o značaju dojenja za majku i dete koje će se održati u okviru ove kompanije.


[vrh]
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
INTERNET PRODAJA
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015