SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
vertikalni meniNova
modna kolekcija
čizama
jesen-zima
2015-2016
News ticker effect by scrolling a definition list

AKTUELNO

PRIPAJANJE PROIZVODNIH PREDUZEĆA MATIČNOM DRUŠTVU
PIROT, 23.09.2015.


Od momenta pravosnažnosti UPPR-a, 1. jun 2015, kompanija Tigar a.d. iz Pirota intenzivno radi na implementaciji programa reorganizacije i servisiranju obaveza shodno odredbama ovog plana.

Ključ realizacije UPPR-a, ističu u kompaniji, jeste dugoročna održivost biznisa. Iako polugodišnji rezultati pokazuju rast poslovnih prihoda od 7 odsto u odnosu na prethodnu godinu, kao i bolje poslovne rezultate kako svih članica Tigar grupe, tako i na konsolidovanom nivou, pred nama je još mnogo izazova i strateških odluka u cilju očuvanja sistema. Unapred pripremljeni plan reorganizacije nam pruža više instrumenata i mogućnosti i menadžment kompanije intenzivno radi na njihovoj primeni kako bi finansijsko restrukturiranje dalo rezultat. Tako je 11. septembra Agencija za privredne registre svojim rešenjem konstatovala statusnu promenu pripajanja matičnom društvu Tigar a.d, proizvodnih jedinica Tigar Obuća, Tigar Tehnička guma i Tigar Hemijski proizvodi, koje su do sada egzistirale kao društva sa ograničenom odgovornošću.

Shodno pomenutom UPPR-u deo sredstava za otplatu duga treba da bude obezbeđen i prodajom dela imovine koja nije neophodna za njenu osnovnu delatnost, a koju je kompanija tokom prošle nedelje pokrenula. Paralelno s ovim, u samoj kompaniji se kontinuirano radi na unapređenju performansi čitavog sistema.
[vrh]

SERTIFIKACIJA INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA U TIGAR OBUĆI
PIROT, 01.07.2015.


U Tigar Obući izvršena je sertifikacija IMS - sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. Na ovaj način potvrđena je sposobnost preduzeća da može ispuniti zahteve i očekivanja kupaca, a da se pritom ne ugroze kvalitet, životna sredina i zdravlje i bezbednost zaposlenih i korisnika usluga. Sertifikaciju, odnosno proveru usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, obavila je eminetna i svetski poznata sertifikaciona kuća TUVRheinland. Ocenjivački tim ove kuće, nakon detaljne provere dokumentacije na završnom sastanku, konstatovao je da nema nijedne neusaglašenosti i da se zahtevi sva tri sistema kvaliteta u okviru integrisanih sistema u Tigar Obući u potpunosti primenjuju.

Implementacijom integrisanih menadžment sistema u Tigar Obući povećava se i konkurentska prednost preduzeća i otvaraju mogućnosti za plasiranje proizvoda na nova tržišta.[vrh]
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015