SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TIGAR meni
PROIZVODNI ENTITETI
PRODAJA
PROMO SPOT
Maniera Lux
   Medija centar / Aktuelno  

AKTUELNO

ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA TIGRA AD
PIROT, 19.12.2013.


Na vanrednoj Skupštini akcionara Tigra a.d, koja je održana u sredu 18. decembra, usvojeni su korigovani finansijski izveštaj Tigra a.d. za 2012. godinu, odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva, kao i korigovani Konsolidovani finansijski izveštaj Tigar a.d. za prošlu godinu. Na sednici nisu usvojene predložene izmene Statuta Društva, a za revizora kompanije za 2013. godinu izabrana je revizorska kuća Ernst&Young. Na vanrednoj Skupštini akcionari Tigra usvojili su i predloženi Program poslovne i finansijske konsolidacije kompanije.

Prema rečima Nebojše Đenadića, generalnog direktora Tigra a.d. korekcija finansijskih izveštaja za 2012. godinu urađena je na osnovu odluka menadžmenta i Nadzornog odbora Tigra i u skladu je sa zahtevima vlasnika Tigrovih akcija sa redovne Skupštine akcionara.

- Korigovanjem finansijskih izveštaja za 2012. godinu dobili smo jasnu sliku o rezultatima poslovanja i poziciji kompanije, što je od suštinske važnosti za dalji rad, a posebno za pregovore sa resornim ministarstvima, finansijskim institucijama i drugim poveriocima u okviru procesa finansijske konsolidacije Tigra. Veoma je važno što su akcionari na vanrednoj Skupštini usvojili i predloženi Program poslovne i finansijske konsolidacije, jer smo na taj način dobili poverenje i podršku za niz mera, strateških i operativnih, koje sprovodimo u cilju oporavka poslovanja. Deo aktivnosti koje ovaj Program predviđa smo već implementirali, što je rezultiralo stabilizacijom proizvodnog procesa i rastom prodaje prethodnih meseci. U narednom periodu predstoje nam ključne aktivnosti na refinansiranju dugovanja, kao i organizaciono restrukturiranje, u cilju stvaranja jeftinijeg, efikasnijeg i tržišno održivog poslovnog sistema - izjavio je Nebojša Đenadić, generalni direktor Tigra a.d.

Centar za komunikacije
Tigar a.d.
[vrh]

USVOJEN DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TIGRA AD
PIROT, 19.11.2013.


Na sednici koja je održana 13. novembra Nadzorni odbor Tigra a.d. usvojio je izveštaj o poslovanju u prvih devet meseci ove godine, koji je kompanija i zvanično publikovala.

Ključno obeležje ovog perioda, prema oceni Nadzornog odbora, su i dalje veoma teški uslovi poslovanja, uz evidentan rast industrijskih i komercijalnih aktivnosti od početka drugog i tokom trećeg kvartala, a posle niskog obima poslovanja na početku 2013. Iako je u trećem kvartalu poslovni rezultat pozitivan, ukupni gubitak u periodu januar-septembar, na konsolidovanom nivou iznosi 730 miliona dinara, dok je poslovni gubitak 319 miliona dinara.

U periodu januar-septembar, prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga na konsolidovanom nivou iznosili su 2,3 milijarde dinara, što je 21 % niže u odnosu na prvih devet meseci 2012. Od prodaje Tigrovih proizvoda ostvareni su prihodi od 1,4 milijarde dinara, od čega je u izvozu realizovano više od 70 odsto. Najznačajnija izvozna tržišta za Tigrove proizvode i tokom prva tri kvartala ove godine bile su zemlje Evropske unije, gde je plasirano 84 odsto, dok je u regionu Balkana prodato 12 odsto ukupnog izvoza Tigra.

Najzastupljeniji program u izvozu i tokom prva tri tromesečja bila je gumena obuća, čije učešće u ukupnom plasmanu na inostrana tržišta, u trećem kvartalu, dostiže 90 odsto. U okviru ovog programa, posle višemesečnog zastoja, u trećem tromesečju ponovo su realizovane isporuke na kanadsko tržište.

Menadžment kompanije ovih dana nastavlja intenzivne aktivnosti u postupku finansijske konsolidacije Tigra. Nakon razgovora u Ministarstvu privrede organizovan je sastanak sa predstavnicima banaka, a aktivnosti u cilju iznalaženja adekvatnog rešenja, u saradnji sa resornim ministarstvima, nastavljaju se i u ovom periodu.

Izveštaj o poslovanju Tigra a.d. u periodu januar-septembar ove godine objavljen je na kompanijskom sajtu www.tigar.com .


Centar za komunikacije
Tigar a.d.
[vrh]
nazad na vrh
TIGAR meni
Beogradska berza TIGR
Kvote, informacije, grafikoni

Datum: 16.4.2014.
Vreme: 10:00:00
Cena: 63 din.
Obim: 30
TIGAR AD
Informator o izdavaocu za period januar-decembar 2013. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-septembar 2013. godine
Korigovani izveštaj o poslovanju za 2012. godinu
Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2013. godine
SKUPŠTINA AKCIONARA
Informacija od bitnog značaja o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 2014.
V E S T I

ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA TIGRA AD
USVOJEN DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU TIGRA AD
(c)Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2006