SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
vertikalni meniTigar news ticker
 
Podaci iz trgovanja │ 12.08.2016. │ Cena: 95 RSD │ Obim: 0 │
 
VESTI: Održana Redovna sednica Skupštine akcionara Tigra a.d.
 
VESTI: Imenovan novi generalni direktor Tigra AD

AKTUELNO

NADZORNA PROVERA IMS-A U FABRICI OBUĆA
PIROT, 28.06.2016.


U periodu od 27-28 juna u fabrici Obuća izvršena je prva redovna nadzorna provera integrisanih menadžment sistema, po osnovu izdatih sertifikata za sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednošću na radu. Nadzorna provera izvršena je od strane TUV Rheinland Inter Cert-a iz Beograda. Prema rečima Ljiljane Tišme - Mandić, vođe ocenjivačkog tima, nisu registrovane neusaglašenosti, a sva tri menadžment sistema održavaju se i unapređuju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2001, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008.
[vrh]

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA TIGRA A.D.
PIROT, 22.06.2016.


Kompanija Tigar a.d. održala je danas Redovnu sednicu Skupštine akcionara, na kojoj su usvojeni finansijski izveštaji za 2015. godinu, izabran je nezavisni revizor za 2016. godinu, usvojene su izmene Statuta kompanije Tigar i imenovan je novi član Nadzornog odbora Nikola Radenković.


Prema usvojenom finansijskom izveštaju Tigar grupa je u poslovnoj 2015. godini zabeležila, po prvi put posle dužeg vremenskog perioda, poslovni dobitak (EBIT) u iznosu od 19,9 miliona dinara.

Prema rečima generalnog direktora kompanije Tigar a.d. Branislava Čurića, najznačajniji pokazatelji poslovanja EBIT i EBITDA i nakon 2015.godine nastavljaju rast i pokazuju trend stabilizacije poslovanja ove kompanije.

- Akcionarima je prezentovan finansijski izveštaj za 2015.godinu. Ono što predstavlja opterećujući faktor tekućeg poslovanja su obaveze iz ranijeg perioda koje se moraju finansirati na način kako je predviđeno UPPR-om.

Iza nas je jedna faza u konsolidaciji sistema koja je obuhvatala niz aktivnosti od kojih su najvažnije izrada i pravnosnažnost UPPR-a, racionalizacija poslovanja po svim osnovama, stabilizacija tržišne pozicije i stvorene mogućnosti za nastup na novim tržištima pre svega u izvozu.

Ono što je bitno istaći kao značajnu činjenicu u 2015.godini i u prvom kvartalu 2016.godine je i izgradnja novog objekta fabrike za proizvodnju gumenih smeša površine 1.780 m2, što predstavlja investiciju vrednu 1,2 miliona evra finansiranu iz sopstvenih sredstava.

U narednom periodu sledi dalji rad na implementaciji mera predviđenih planom reorganizacije – rekao je Branislav Čurić, generalni direktor Tigra a.d.
[vrh]

IMENOVAN NOVI GENERALNI DIREKTOR TIGRA AD
PIROT, 21.06.2016.


Na sednici Nadzornog odbora Tigar a.d, održanoj 20.6.2016. godine, imenovan je novi generalni direktor kompanije.

Dosadašnji generalni direktor Nebojša Đenadić na jučerašnjoj sednici podneo je ostavku na mesto generalnog direktora i izvršnog direktora za korporativno upravljanje. Protekle tri godine, od njegovog imenovanja na poziciji generalnog direktora Tigra a.d, koje su značajne za kompaniju, iz razloga što je postavljenje usledilo u trenutku kada se Tigar grupa susretala sa najvećim problemima. Tada je pokrenuta proizvodnja, korigovani bilansi nakon detaljnog sagledavanja, sačuvani izvozni poslovi i dovedeni novi kupci, isplaćene skoro sve zaostale zarade. U cilju normalizacije poslovanja sistema koji je prezadužen, ušlo se u sprovođenje Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao modela za rešavanje nagomilanih starih dugova. Ostvareni rezultati kompanije pokazuju znatno poboljšanje, a izgrađen je i novi objekat fabrike za proizvodnju gumenih smeša.

Na mesto novog generalnog direktora imenovan je Branislav Čurić, koji je u prethodnih godinu i po dana kao zamenik Nebojše Đenadića bio uključen u sve ključne aktivnosti kompanije i dao ogroman doprinos stabilizaciji prodajnih aktivnosti. Nadzorni odbor je jednoglasno podržao predlog dosadašnjeg generalnog direktora i zahvalio se gospodinu Đenadiću na ogromnom doprinosu.

Nebojša Đenadić i dalje ostaje deo tima kompanije Tigar i biće nadalje angažovan na finalizaciji jednog vrlo značajnog segmenta iz plana reorganizacije.

Imenovani Branislav Čurić, izvršni direktor za komercijalu i marketing po struci je diplomirani ekonomista, koji je u Tigru zapošljen od 1998. godine. Od samog početka svog radnog angažovanja bio je u službi prodaje. Na mesto izvšnog direktora za komercijalu i marketing postavljen je 2014, a funkciju zamenika generalnog direktora obavljao je od 2015. godine.

Na istoj sednici Nadzornog odbora, na mesto izvršnog direktora za korporativno upravljanje imenovana je Nataša Pop-Krstić, koja je u Tigru zapošljena od 2001. godine. Po zvanju je diplomirani menadžer internacionalnog biznisa. Najpre je bila angažovana u Tigar Inconu, potom u Funkciji podrške korporativnog upravljanja. Obavljala je i poslove direktora za koordinaciju poslovnog sistema, direktora za korporativno upravljanje i šefa kabineta generalnog direktora Tigra a.d.
[vrh]

RADNIČKE SPORTSKE IGRE "HEMINS 2016"
OHRID, 08.06.2016.


U skladu sa programom aktivnosti i planom rada za 2016. godinu, republički odbor Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, na sednici održanoj 22.01.2016. godine, doneo je odluku o organizovanju 15. susreta Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije „HEMINS 2016“. Susreti su održani u Makedoniji u Ohridu, u hotelu „Desaret“, u periodu od 01. do 05. juna 2016. godine.

Na ovim susretima je učestvovalo oko 400 članova Samostalnog sindikata hemije i nemetala Srbije, Slovenije i Makedonije iz 22 kompanije, a među učesnicima bilo je i 29 zaposlenih iz Tigra a.d.

Takmičenja su se odvijala u 17 disciplina. Ekipa Tigra osvojila je pet pehara, od toga u ženskoj konkurenciji:
• prvo mesto u stonom tenisu
• drugo mesto u streljaštvu i
• treće mesto u kuglanju,
a u muškoj konkurenciji osvojeno je:
• treće mesto u streljaštvu i
• treće mesto u odbojci.[vrh]

SERTIFIKACIJA INTEGRISANIH MENADŽMENT SISTEMA U TIGAR TEHNIČKOJ GUMI
PIROT, 06.06.2016.


U fabrici Tehnička guma izvršena je sertifikacija integrisanih menadžment sistema - sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 i OHSAS 18001:2007.

Sertifikaciju IMS-a obavio je ocenjivački tim sertifikacione kuće TUV Rheinland Inter Cert-a iz Beograda, u čijem sastavu su bili Ljiljana Tišma – Mandić i Zoltan Varga. Nakon detaljne provere, konstatovano je da nisu registrovane neusaglašenosti. Integrisani menadžment sistem u potpunosti zadovoljava kriterijume za izdavanje sertifikata, jer su usaglašeni sa zahtevima standarda.

Implementacijom integrisanih menadžment sistema u Tehnićkoj gumi povećava se i konkurentska prednost preduzeća i otvaraju mogućnosti za plasiranje proizvoda na nova tržišta.
[vrh]

TIGAR A.D. OTVORIO FABRIKU ZA IZRADU GUMENIH SMEŠA
PIROT, 20.04.2016.


Kompanija Tigar a.d. iz Pirota danas je zvanično pustila u rad fabriku za proizvodnju gumenih smeša površine 1780 m2 , u koju je uloženo 1,2 miliona evra.

"Kompanija koja je u statusu UPPR-a smogla je snage da u prethodnih devet meseci realizuje investiciju u vrednosti od 1,2 miliona evra iz sopstvenih sredstava. Smatram da Tigrovci danas treba da budu ponosni, a naši poslovni partneri da se uvere da je Tigar bio i ostao pouzdan partner. Ovo je veliki događaj pre svega za Tigar ali i za lokalnu samoupravu, državu Srbiju, jer je reč o investiciji koja garantuje dalji razvoj gumarstva u Pirotu", rekao je Nebojša Đenadić, generalni direktor Tigra a.d.

Prema rečima generalnog direktora za nama su teške poslovne godine, a ovom investicijom Kompaniji Tigar je obezbeđen ne samo opstanak već i rast i razvoj.

Svečanom otvaranju fabrike za proizvodnju gumenih smeša prisustvovali su Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i Državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović, predstavnici lokalne samouprave, poslovni partneri i predstavnici medija.[vrh]

KOMPANIJU TIGAR POSETILI AMBASADOR RUSKE FEDERACIJE ALEKSANDAR ČEPURIN I MINISTAR ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ALEKSANDAR VULIN
PIROT, 11.04.2016.


Njegova ekselencija, ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Vasiljevič Čepurin sa svojim saradnicima i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije, Aleksandar Vulin posetili su Kompaniju Tigar a.d. Ovom prilikom u pratnji menadžmenta Kompanije, na čelu sa generalnim direktorom Nebojšom Đenadićem, obišli su Fabriku obuće i novoizgrađeni objekat fabrike za proizvodnju gumenih smeša, čije je otvaranje u pripremi.[vrh]

TIGAR A.D. DONIRA GUMENE ČIZAME UGROŽENIM PODRUČJIMA
PIROT, 10.03.2016.


Na vanrednom kolegijumu Tigra a.d. održanog 10.03.2016.godine, usled nastale situacije u Srbiji izazvane poplavama i vremenskim nepogodama gde je u protekla tri dana u 16 opština u Srbiji proglašeno vanredno stanje, a poučeni ranijim iskustvima iz 2014. godine, doneta je odluka da se donira po 100 pari gumenih čizama ugroženim područjima u opštinama Čačak, Lučani, Kraljevo i Arilje.

Menadžment Tigra doneo je zaključak da će ove količine čizama biti dopremljene direktno ugroženom stanovništvu s obzirom na to da su tokom 2014. godine podmirene potrebe Sektora za vanredne situacije, MUP-a i Vojske Republike Srbije kada je donirano preko 13.000 pari čizama.

Tigar a.d. kao društveno odgovorna kompanija još jednom želi da pokaže spremnost da ugroženom stanovništvu pomogne u teškoj situaciji koja je pogodila ova područja.[vrh]
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
INTERNET PRODAJA
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015