SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

ISTORIJAT
1935. - Osnovan je TIGAR kao radionica za proizvodnju gumenih proizvoda i svih vrsta gumene obuće.
1959. - Osnovana je fabrika Autoguma.
1966. - Osnovana je fabrika Tehnička guma.
1972. - Napravljena prva radijalna guma.
1974. - Ugovor o licenci sa firmom BF Goodrich (SAD).
1977. - Osnovana fabrika Unutrašnja autoguma u Babušnici.
1978. - Joint-venture sa firmom BF Goodrich.
1981. - Osnovan je Tigar Americas (SAD).
1988. - Osnovana je fabrika Lepila.
1990. - Osnovan je Tigar Europe (V.Britanija).
1991. - Transformacija Tigra u akcionarsko društvo.
1995. - Uvođenje standarda ISO 9001.
1996. - Obnovljen ugovor o licenci i komercijalnoj saradnji.
1997. - Joint-venture ugovor Tigar-Michelin North America.
2000. - Obnovljen ugovor o licenci i komercijalnoj saradnji.
2001. - Ugovor o zajedničkom ulaganju Tigra i Michelin group u formiranje zajedničke firme.
2002. - Ugovor o formiranju zajedničke firme Tigar-Michelin-IFC.
- Ugovor o zajmu IFC-Tigar.
2003. - Formiranje zajedničke firme Tigar-Michelin-IFC.
- Organizacija Tigra na korporativnom principu.
- Uvodjenje standarda ISO 14001.
2005. - Dodatno investiranje u Tigar MH.
- Usaglašavanje sa standardima EU.
- Emitovanje akcija korporacije i kotacija na Beogradskoj berzi.
2006.
do
2009.
- Postepeni izlazak iz programa guma, uporedo sa razvojem programa u kontrolnom vlasništvu
2006. - Kupovina nove industrijske lokacije Tigar III
2007. - Prva kompanija na prime marketu Beogradske berze
2008. - Pokretanje nove fabrike Tigar Obuća
- Akvizicija zaštitnog programa renomiranog proizvođača Hunter-brendovi Century, Forester i Firefighter
2009. - Pokretanje nove fabrike Tigar Tehnička guma
- Akvizicija danske firme Bilgutex
- Proširenje industrijske lokacije Tigar III
2010. - Pokretanje pogona za proizvodnju gotovih proizvoda od gumenog reciklata
- Uvođenje standarda OHSAS 18001
- Odvajanje dela društva Tigar Poslovni servis u poseban pravni subjekt Tigar Ugostiteljstvo
2011. - Statusna promena pripajanje Tigar Trade matičnom društvu Tigar a.d.
2012. - Sertifikat za društvenu odgovornost
- Primena novog Zakona o privrednim društvima
- Sertifikacija IMS sistema upravljanja kvalitetom, zaštitim životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu u Tigar Inkonu
- Sertifikat o učešću u RASE projektu u Obući
- Inoviranje i dopuna Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja
- Teška finansijska situacija i nelikvidnost kompanije
- Projekat finansijske stabilizacije sa DEG-om, nemačkom razvojnom investicionom bankom, uz podršku Ministarstva finansija i privrede
2013. - Obustavljanje proizvodnje
- Promena menadžmenta i Nadzornog odbora Tigra a.d.
- Pokretanje proizvodnje
- Racionalizacija troškova na svim nivoima
- Ponovno uspostavljanje poslovne saradnje sa ino kupcima i dovođenje novih ino kupaca
- Prelazak sa Prime marketa na Open market Beogradske berze
- Blokada računa Korporacije
- Usvajanje programa poslovne i finansijske konsolidacije Tigra
2014. - Obnavljanje voznog parka u Tigar Poslovnom servisu
- Promena poslovnog imena Tigar Zaštitne radionice u TI CAR trgovine d.o.o.
- Povlačenje blokade uz podršku Ministarstva privrede i poverilaca i pokretanje postupka Unapred pripremljenog plana reorganizacije
- Donacija čizama ugroženim područjima Srbije pogođenim vremenskim Nepogodama
- Pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije preduzeća Tigar Europe
- Predaja programa Unapred pripremljenog plana reorganizacije u Privrednom sudu u Nišu za Tigar a.d. i Tigar Obuću
2015. - Investicija od milion evra za izgradnju fabrike gumenih smesa
- Resertifikovanje IMS sistema u Tigar Incon-u
- Tigar Obuća dobija priznanje “Najbolje iz Srbije 2014.godine
- UPPR Tigra a.d. postaje pravnosnažan
- Izvršena je statusna promena pripajanja proizvodnjih entiteta: Obuća, Tehnička guma i Hemijski proizvodi matičnoj firmi Tigra a.d.
- Sertifikacija integrisanih menađžment sistema u Tigar Obući
- Tigar a.d. na međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme
- Tigar obeležava osam decenije postojanja
2016. - Otvoranje fabrike za izradu gumenih smesa
- Nadzorna provera IMS-a u fabrici Obuća
- Održana redovna sednica Skupštine akcionara Tigra a.d.
- Imenovanje novog generalnog direktora Tigra a.d.
- Sertifikacija integrisanih menadžment sistema u Tehničkoj gumi
- Tigar a.d. dobio zaključak Vlade o konverziji duga u kapital
- U CRHoV upisane su akcije V, VI i VII emisije, ukupno 2.711.463 akcija
2017. - Po osnovu konverzije u CRHoV su upisane akcije VIII emisije, 3.235.558 akcija, što je dovelo do značajnih promena u strukturi 10 najvećih akcionara
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015