SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
vertikalni meniTigar news ticker

FLEKSI CEVI
Fleksibilne cevi su izgrađene od vulkanizirane mešavine na bazi elastomera sa tekstilnim ojačanjem. Posebnu mehaničku i elastičnu karakteristiku ovim cevima daje čelična opruga zahvaljujuži kojoj cev može da se savija u svim pravcima i da pri tom zadrži isti poprečni presek. Kvalitet materijala je sa sredstvima za zaštitu od ozona i sredstvima za zaštitu od toplotnog starenja i otporan je na povremeni (kratkotrajni) kontakt sa uljem.

Osnovni elastomer je butadien - stiren

Radni pritisak je 3,4 bara

Interval radne temperature od - 35°C do + 100°C

Tvrdoća je 60°Sh-a

U delu opruge, cevi pod dejstvom pritiska ne menjaju oblik, dok u delu naglavka dolazi do delimičnog širenja na pritisku od 7 bara zbog čega je preporuka proizvođača da se ugradnja cevi vrši navlačenjem cevi na odgovarajuće priključke do kraja naglavka (u celoj dužini naglavka).

Cevi izdržavaju vakuum od - 0,8 bara

Konstrukcija cevi: jedan sloj od impregniranog platna vulkaniziran između dva sloja gume sa čeličnom oprugom visoke jačine. Cevi se izrađuju u dimenzijama od f 25mm do f 60mm i u dužinama od L=300mm do L=650mm, s tim da je za dimenzije po zahtevu kupca koje nemamo u proizvodnom programu potrebna izrada odgovarajućih alata, a za to je potrebno da kupac dostavi zahtev za ponudu, kako bi se izvršila eventualna izrada potrebnih alata , ukoliko se kupac složi sa cenom proizvoda.

Cevi se izrađuju u crnoj boji.

Primena: neke od mogućih primena su u industriji ili domaćinstvima za vakuum čišćenje, za klima uređaje (protok vazduha), za ventilaciju ili izvlačenje vazduha, za protok toplog vazduha ili vode, za protok tečnosti za hlađenje motora u auto industriji itd.

L mm: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650

f mm: 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50
nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
INTERNET PRODAJA
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015