SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TIGAR meni
PROIZVODNI ENTITETI
PRODAJA
PROMO SPOT
Maniera Lux
   Home / Tehnička guma / Fleksi cevi  

FLEKSI CEVI
Fleksibilne cevi su izgrađene od vulkanizirane mešavine na bazi elastomera sa tekstilnim ojačanjem. Posebnu mehaničku i elastičnu karakteristiku ovim cevima daje čelična opruga zahvaljujuži kojoj cev može da se savija u svim pravcima i da pri tom zadrži isti poprečni presek. Kvalitet materijala je sa sredstvima za zaštitu od ozona i sredstvima za zaštitu od toplotnog starenja i otporan je na povremeni (kratkotrajni) kontakt sa uljem.

Osnovni elastomer je butadien - stiren

Radni pritisak je 3,4 bara

Interval radne temperature od - 35°C do + 100°C

Tvrdoća je 60°Sh-a

U delu opruge, cevi pod dejstvom pritiska ne menjaju oblik, dok u delu naglavka dolazi do delimičnog širenja na pritisku od 7 bara zbog čega je preporuka proizvođača da se ugradnja cevi vrši navlačenjem cevi na odgovarajuće priključke do kraja naglavka (u celoj dužini naglavka).

Cevi izdržavaju vakuum od - 0,8 bara

Konstrukcija cevi: jedan sloj od impregniranog platna vulkaniziran između dva sloja gume sa čeličnom oprugom visoke jačine. Cevi se izrađuju u dimenzijama od f 25mm do f 60mm i u dužinama od L=300mm do L=650mm, s tim da je za dimenzije po zahtevu kupca koje nemamo u proizvodnom programu potrebna izrada odgovarajućih alata, a za to je potrebno da kupac dostavi zahtev za ponudu, kako bi se izvršila eventualna izrada potrebnih alata , ukoliko se kupac složi sa cenom proizvoda.

Cevi se izrađuju u crnoj boji.

Primena: neke od mogućih primena su u industriji ili domaćinstvima za vakuum čišćenje, za klima uređaje (protok vazduha), za ventilaciju ili izvlačenje vazduha, za protok toplog vazduha ili vode, za protok tečnosti za hlađenje motora u auto industriji itd.

L mm: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650

f mm: 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50
nazad na vrh
TIGAR meni
Beogradska berza TIGR
Kvote, informacije, grafikoni

Datum: 30. mart 2015.
Cena: 84 din.
Obim: 1.168
TIGAR AD
Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2014. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2014. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2013. godine
Informator o izdavaocu za period januar-decembar 2013. godine
SKUPŠTINA AKCIONARA
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Tigar Pirot
Informacija od bitnog značaja o održanoj sednici Skupštine akcionara 2014.
Skupština akcionara 2014.
V E S T I

TIGAR INVESTIRA MILION EVRA U FABRIKU GUMENIH SMESA
POSLOVNI REZULTATI TIGRA BELEŽE POZITIVAN TREND
PRAVOSNAŽNOST UPPR-a TIGAR OBUĆE d.o.o.
Predsednik Srbije i ministar privrede u poseti Tigar Obući
TIGAR A.D. NA PUTU OPORAVKA
DONACIJA GUMENIH ČIZAMA UGROŽENIM PODRUČJIMA
USVOJEN UPPR za Tigar Obuću d.o.o.
USVOJEN UPPR ZA TIGAR A.D.
IZJAVA GENERALNOG DIREKTORA
UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE
DONACIJA GUMENIH ČIZAMA NAJUGROŽENIJIM PODRUČJIMA
(c)Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2006