SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TIGAR meni
PROIZVODNI ENTITETI
PRODAJA
PROMO SPOT
Maniera Lux
   Home / Tigar Tehnička guma / O nama  

TIGAR TEHNIČKA GUMA
Proizvodnja iz programa tehničke gume počinje još od osnivanja Tigra 1935 godine. Period 1954-1959 sa stanovišta ove proizvodnje je značajan jer je tada utemeljen perspektivni asortiman proizvoda po vrstama i stvorena je razvojna osnova za njenu budućnost. Preduzeće "Tigar Tehnička guma".d.o.o. kao posebna organizaciona celina u okviru Tigra postoji od 1966 godine. Ova godina je značajna po tome što se prvi put počinje sa proizvodnjom lopti, kao najpoznatijeg proizvoda na prostorima bivše Jugoslavije. Nakon toga proizvodi "Tigar Tehnička guma" d.o.o. nalaze svoje mesto u auto industriji, rudarstvu i metalurgiji. 1989 godine izvršena je kompletna rekonstrukcija fabričke hale, kupovina i instaliranje novih savremenih proizvodnih linija, a za njihovu logističku podršku izvršen je prijem i obuka većeg broja stručnog kadra. 2009. godine, preduzeće je preseljeno na novu lokaciju i počelo sa radom u novom objektu, sa potpuno novom infrastrukturom, i na osavremenjenoj opremi.

Tigar Tehnička guma danas ima 180 zaposlenih, od kojih je približno 10% angažovano na razvoju i kontroli kvaliteta. Ovo odražava našu posvećenost ostvarenju liderske pozicije na tržištu Srbije i daljem razvoju programa. Kombinacija stručnog i motivisanog kadra, moderne opreme, naprednih tehnologija i neprevaziđenog kvaliteta čini naše preduzeće izuzetno dinamičnim i konkurentnim.

Tigar Tehnička guma je tokom četiri decenije postala respektibilan lider u svojoj oblasti i pouzdan poslovni partner, sa visokokvalitetnom proizvodnjom.

Preduzeće "Tigar-Tehnička guma" sastoji se iz sledećih organizacionih celina:
 1. Uprava preduzeća "Tigar-Tehnička guma"
 2. Industrijske aktivnosti
  • Šest proizvodnih programa
  • Sektor održavanja
  • Služba za organizaciju i progres
  • Služba za postizanje kvaliteta i industrijalizaciju
 3. Sektor tehničko - tehnološkog razvoja
 4. Sektor logistike
 5. Sektor kvalitetanazad na vrh
TIGAR meni
Beogradska berza TIGR
Kvote, informacije, grafikoni

Datum: 27. mart 2015.
Cena: 72 din.
Obim: 3.774
TIGAR AD
Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2014. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-mart 2014. godine
Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2013. godine
Informator o izdavaocu za period januar-decembar 2013. godine
SKUPŠTINA AKCIONARA
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva Tigar Pirot
Informacija od bitnog značaja o održanoj sednici Skupštine akcionara 2014.
Skupština akcionara 2014.
V E S T I

POSLOVNI REZULTATI TIGRA BELEŽE POZITIVAN TREND
PRAVOSNAŽNOST UPPR-a TIGAR OBUĆE d.o.o.
Predsednik Srbije i ministar privrede u poseti Tigar Obući
TIGAR A.D. NA PUTU OPORAVKA
DONACIJA GUMENIH ČIZAMA UGROŽENIM PODRUČJIMA
USVOJEN UPPR za Tigar Obuću d.o.o.
USVOJEN UPPR ZA TIGAR A.D.
IZJAVA GENERALNOG DIREKTORA
UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE
DONACIJA GUMENIH ČIZAMA NAJUGROŽENIJIM PODRUČJIMA
(c)Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2006